Genetische Genealogie van families in Nederland: het geslacht Kolkert

 

Teneinde met moderne methoden verder terug te kijken in het verleden van families dan geschreven bronnen mogelijk maken, is in 2008 het project “Genetische Genealogie in Nederland” van start gegaan. Met behulp van de bevindingen, die gerelateerd zijn aan de mannelijke genetische eigenschappen van het Y-chromosoom, kan de geteste persoon een haplogroep en haplotype toegekend worden. De waarden van de markers van het haplotype van de geteste persoon gelden voor alle mannelijke personen in de stamreeks en zijn over vele duizenden jaren terug identiek. Vergelijken van het haplotype met gegevens aanwezig in internationale databanken leidt tot het vinden van dusver onbekende familieleden ergens ter wereld, terwijl de geografische weg die de verre voorouders van de geteste persoon over de millennia hebben afgelegd naar het heden, achterhaald kan worden.

Naast de genetische gegevens van een mannelijk persoon, is de stamreeks van het geslacht Kolkert ter beschikking gesteld aan het project Genetische Genealogie in Nederland, dat onder auspiciën van o.m.  het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde werd uitgevoerd in 2008 en waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het boek “Zonen van Adam in Nederland” van de hand van L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, A.W.J.M. van Gestel, F.X. Plooij en S. Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovahni, 2008, Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s Uitgeversmaatschappij Rotterdam en Gronsveld, ISBN 97890 5613 9407. Voor gegevens van het geslacht Kolkert, zie de pags. 284 -286.

 

Stamreeks Kolkert

 

Genetisch

Haplogroep: R1b3, inmiddels R1b1b2 genoemd

Haplotype:14, 14, 30, 23, 11, 13, 13, 11/15, 12, 13, 15, 19, 17, 17, 23, 12 voor respectievelijk DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385 (2 waarden), DYS438, DYS439, DYS437, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 en GATA_H4

Hoewel het vakgebied van de genetische genealogie in ontwikkeling is, kan met zekerheid vastgesteld worden dat het geslacht Kolkert met haplogroep R1b3 tot de oorspronkelijke bewoners van Nederland, waarschijnlijk Oost-/Noord-Oost Nederland, behoort. R1b3 komt overigens alleen voor in West-Europa en Zuid-Scandinavië. Onze voorvaderen brachten de laatste ijstijd met vele anderen uit Noort-West Europa door op het Iberisch schiereiland, van waaruit zij zich zo rond 12.000 BC verspreidden in Noordelijke richting. Rond 7000 BC kwamen zij via de kustroute in onze contreien aan.

De hoogste dichtheid van mensen met deze haplogroep treft men vandaag-de-dag overigens aan in Ierland, Wales en Zuid-Schotland. De waarde 23 voor DYS390 van het haplotype van Kolkert lijkt typisch voor de vroege bewoners van prehistorisch Friesland, een Angel-saksische subgroep afkomstig uit Noord-West Duitsland en Denemarken. Interessant is dat inmiddels gebleken is dat een familie Walsh in Engeland hetzelfde haplotype heeft als de familie Kolkert. Analyse leert dat hun gemeenschappelijke voorvader omstreeks AD 445 leefde! Dat is zeker aannemelijk, daar rond die tijd de Angelen, Saksen en Friezen Engeland regelmatig binnenvielen en zich daar ook vestigden danwel locale schoonheden overmeesterden.

Meer informatie over deze materie treft men aan in het voorgenoemde boek en de daar genoemde referenties.

 

Genealogisch

 

Inleiding           

Het onderzoek naar de herkomst van de familie Kolkert staat beschreven in het boek van de hand van  Dr. W.J. Kolkert, “Wetenswaardigheden van een Overstichtse familie; het geslacht Kolkert”, 1999, Delft (ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie en de Koninklijke Bibliotheek) en in het artikel van de zelfde auteur “Een Overstichtse familie; het geslacht Kolkert”, IJsselacademie, 22e jaargang, nr. 2, 1999, p 50-61.

 

Het geslacht Kolkert is oorspronkelijk afkomstig uit de gericht Hengforden, gelegen in het kerspel Olst/Colmschate van het Oversticht (i.e. huidige provincie Overijssel). De eerst-bekende generaties Kolkert waren daar beleend met en meyer op het “Erve en Goet den Trijndenkolck”, een Utrecht’s Bisschoppelijke leen die vanaf de 17e eeuw “Erve en goed Kolkert” genoemd werd (zie Eijken E.D., “Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen, 1379-1805, 1995, deel 4, p 1173-1178). Den Trijndenkolck wordt als distincte leen in 1434 voor het eerst genoemd in de Overstichtse Leenprotocollen van de Bisschop van Utrecht. Op den Trijndenkolck werd akkerbouw en veeteelt bedreven. Erve Kolkert werd in 1784 gerenoveerd. Het is nu een Rijksmonument (nummer 31441) en is te vinden in de Cultuurhistorische Atlas Overijssel.

De laatste mannelijke telg van de familie Kolkert die “Erve Kolkert” bewoonde, overleed op 23 maart 1754.

Minuutplan Hengvorden Kolkert

 

Erve en Goet Kolkert in de marke Hengforden, gemeente Olst (Kadaster: Minuutplan, 1832)

 

Familiewapen

Text Box:  Het familiewapen bestaat uit:

Schild: ingebogen gekapt van groen op goud; het goud beladen met een blauwe koek.

Helmteken: een vlucht, afwisselend doorsneden van goud en groen, waartussen de koek van het schild.

Dekkleden: groen gevoerd van goud.

Oudste drager is Dr. Willem Johannes Kolkert, geboren Lunteren  (gemeente Ede) 9 maart 1948.

(Wapenregister CBG; nummer 685)

 

 

 

Stamreeks

O. De (over)grootvader van I is vermoedelijk Gheryt, leenman en meyer “tot den Tryndenkolck” in het gericht Hengforden onder het kerspel Olst, genoemd in schattingsregister van 1520 (A.J. Mensema, Schattingsregister van Salland: 1520, RAO, blad 115), belening vond plaats door de heren van Laer van Hoenlo.

 

I. Gerrit Kolkert, geboren Olst ca. 1590, beleend met en meyer op “den Tryndenkolck” in het gericht Hengforden onder het kerspel Olst, overleden Olst ca. 1660.

 

II. Jan Gerrits Kolkert, geboren Olst ca. 1630, beleend met en meyer op “Erve en goed Kolkert”, voorheen genoemd “den Trijndenkolck”; overleden Olst ca. 1700; hij huwde vermoedelijk Wesepe (Geref.) circa 1660 Jenneken.

 

III. Jan Jansz. Kolkert, gedoopt Wesepe (Geref.) 7 april 1666, werkzaam op "Erve en goed Kolkert", bouwman, pachter op “de Schol” en op "de Kuiperij" in het gericht Hengforden onder schoutambt Olst, overleden Olst vóór 24 september 1734; hij huwde Colmschate (Geref.) 30 mei 1723 Elisabeth Jansen, geboren gericht Tjoene onder schoutambt Olst ca. 1695, overleden na 1762, dan wonende op “Erve Meijlo” te Welsum bij dochter Janna, gehuwd met Herbert Sondorp.

 

IV. Gerrit Jansen Kolkert, gedoopt Colmschate (Geref.) 22 september 1724, werkzaam op “de Hombrake” in het buurschap Welsum onder Olst, bouwman, pachter van “caterstaede den Kolk” in het buurschap Vuilinck van gericht Tjoene onder Colmschate, pachter van dezelfde katerstede Kolkert” in de Vulik in gericht Tjoene onder Colmschate, overleden Colmschate 14 juni 1791; hij huwde Colmschate (Geref.) 11 maart 1753 Jenneken Martens Meuleman, gedoopt Wesepe (Geref.) 14 november 1728,  weduwe van Willem Jansen aan het “Kolkerts in de Vulik”, overleden Colmschate na 12 januari 1799, dochter van Marten Meuleman en Maria op de “Kiesenbrinck” te Colmschate.

 

V. Jacob Gerrits Kolkert, gedoopt Colmschate (Geref.) 30 december 1770, werkzaam op katerstede “Kolkert” in de Vulik, op de “Wezenberg” onder Olst en als bouwman en Ceurnoot te Olst, overleden Deventer 8 oktober 1834; hij huwde 1e Colmschate (Geref.) 27 oktober 1793 Jenneken Lubberts, geboren Holten 1770, overleden Olst 15 juni 1808, jonge dochter van Jan Lubberts en Gerritdina Ligtenberg van Holten, huwde 2e Olst (Geref.) 13 augustus 1809 Willemine Gerrits Ketelaars, geboren Olst 1773, overleden Olst 24 maart 1821, jonge dochter van Gerrit Verweij en Maria.

 

VI. Jan Kolkert, geboren Olst 4 april 1797, gedoopt Olst (Ned. Herv.) 9 april 1797, kruidenier en koopman te Deventer, voorganger, overleden Deventer 10 mei 1862; hij huwde Deventer (Ned. Herv.) 11 november 1824 Fredrika Spijkerman, geboren Hellendoorn 20 mei 1796, gedoopt Hellendoorn (Ned. Herv.) 22 mei 1796, overleden Deventer 7 december 1846, dochter van Willem Spijkerman en Hendrika Derks.

 

Text Box:  VII. Johannes (Jannis) Kolkert, geboren Deventer 6 februari 1838, boekbinder en uitgever te Heeg, Ned. Herv. (hulp)predikant te Kampen, overleden Arnhem 15 oktober 1902; hij huwde 1e Heeg (Ned. Herv.) 22 oktober 1859 Saakjen Pieters van der Werf, geboren Heeg 16 september 1836, overleden Kamper-eiland 2 februari 1890, dochter van Pieter Alles van der Werf en Hitje Rienks Pompsma, huwde 2e Kampen (Ned. Herv.) 27 juli 1893 Johanna Azuwera Nijkamp, geboren Leiden 1844, overleden Doorn 4 mei 1926, dochter van Hendrik Nijkamp en Henriëtte Lucia Brendeke, weduwe van Johannes Jacob Utermarck.

 

 

 

Text Box:  VIII. Willem Jacob Kolkert, geboren Heeg 29 november 1873, Ned. Herv. predikant te Nieuwendam en laatstelijk te Hierden, overleden Hierden 13 januari 1930; hij huwde Zunderdorp (Ned. Herv.) 28 juni 1905 Anna Jacoba ten Bruggencate, geboren Enter (Wierden) 12 november 1877, verpleegster, overleden Haarlem 27 november 1964, dochter van Lambert ten Bruggencate en Hendrika Adolphina Immink. 

 

 

 

 

Text Box:  IX. Johannes Kolkert, geboren Nieuwendam 23 maart 1908, reisde als jonge man 2 jaar door Canada en Verenigde Staten van Amerika, onderwijzer te Steenenkamer (Harderwijk) en laatstelijk te Nijkerkerveen, overleden Ermelo 8 januari 1985; hij huwde Ermelo (Ned. Herv.) 25 maart 1943 Geertrui Johanna Govers, geboren ’s-Gravenhage 2 maart 1919, onderwijzeres, overleden Ermelo 8 januari 1988, dochter van Johannes Coenraad Govers en Grada Ringnalda.

 

 

 

 

Text Box:  X. Willem Johannes Kolkert, geboren Lunteren 9 maart 1948, studeerde en promoveerde Universiteit Utrecht, Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen, fysicus te Utrecht, Rijswijk, Dover New Jersey (USA) en Delft, oprichter en National Program Director Laboratorium voor Pulsfysica TNO, initiatiefnemer Kenniscentrum Elektromagnetische VermogensConversie TNO-TU/Delft, zelfstandig consultant, woonde achtereenvolgens te Lunteren, Barneveld, Hoge Hexel, Elspeet, Maartensdijk, Nijkerkerveen, Utrecht, Bodegraven, Culemborg, Dover NJ (USA), Waddinxveen en thans te Delft, reserve-officier Koninklijke Landmacht Regiment van Heutsz, onderscheiden met Officierskruis XV en Koude Oorlog Herinneringsmedaille, gepensioneerd, oprichter en Ere-President European Electromagnetic Launch Society (EEMLS), medeoprichter en bestuurslid FME-Vereniging voor Elektromagnetische Vermogens Technologie (EMVT), voorzitter College van Bestuur Sociëteit Standvastigheid (sinds 1781) te Delft, voorzitter bestuur CDA-Delft, verricht amateur-astronomisch onderzoek, genealogisch en heraldisch onderzoek, publiceert regelmatig; hij huwde 1e Utrecht (Ned. Herv.) 3 juni 1971 Agatha Sara Hermina Johanna ten Raa, geboren Soest 20 juli 1947, secretaresse, huwde 2e Veere 10 mei 1991 Elisabeth Johanna Theodora van Puffelen, geboren Delft 26 april 1947, directiesecretaresse, dochter van Leendert van Puffelen en Helena Maria van Asten.

 

 

Uit het eerste huwelijk:

 

XI.1.  Eva Larissa Kolkert, geb. Culemborg 20 augustus 1974, accountmanager te 's-Gravenhage.

 

XI.2.  Jennifer Susan Kolkert BA, geb. Denville New Jersey (USA) 30 juli 1983, recruiter te 's-Gravenhage.

 

 

Getekend, Delft, 2010

zegel Kolkert