906. Schoutambt OLST / buurschap Hengforden

[ Vorige leen ] [ Volgende leen ]

Den Trijndenkolck, gelegen in den kerspel van Olst.

** Afsplitsing van nr. 904.

** In 1696 wordt het goed aangeduid als "den Kolk".

1631 okt 29 (OD3 fol 35v)

Johan van Laer, drost van Haecxbergen, na de dood van zijn broer Gerryt van Laer.

1633 nov 23 (OD3 fol 70v)

Henrick van Laer na de dood van zijn broer Joan van Laer, drost van Haexbergen.

1636 sep 24 (OD3 fol 114v)

Gerhardt van Laer na de dood van zijn vader Willem van Laer.

Tot 1764 verder als nr. 904.

1764 nov 14 (OQ fol 34v)

Wolter Pessink na opdracht door Rutger van Haersolte.

* Het erve Kolkert, vanouds genaamt den Trynenkolk met syn huis, zaay- en weideland. Item Kiesebrinks Koeland en verscheiden akkermaalsbossen als Kolkerts Grooten Bosch, de Wullekes Bosch, de Luikswolder Bosch, Kolkerts Hooge Bosch, Kiesebrinks Koelands Bosch, de Warfpannen Bosch en de heggen om den kampen, alle --- in de buerschap Hengvorden, karspel Olst geleegen, synde nr. 7 onder de verkogte goederen van Hoenloo.